Mẹ nên làm gì khi có dấu hiệu chuyển dạ đầu?

 1. Heidi Murkoff   Sharon Mazel, 2008, What to expect when you’re expecting, 4th edition, Workman Publishing, USA. Page 382
 2. Third stage of labour, && https://www.nct.org.uk/birth/third-stage-labour
 3. The stages of labor, && http://www.babycenter.com/stages-of-labor
 4. Stages and Phases of Labor: Early, Active, and Transitional, http://www.whattoexpect.com/pregnancy/labor-and-delivery/childbirth-stages/three-phases-of-labor.aspx

Các dấu hiệu chuyển dạ ở kỳ chuyển dạ đầu

 1. Heidi Murkoff   Sharon Mazel, 2008, What to expect when you’re expecting, 4th edition, Workman Publishing, USA. Page 381 + 383
 2. Third stage of labour, && https://www.nct.org.uk/birth/third-stage-labour
 3. The stages of labor, && http://www.babycenter.com/stages-of-labor
 4. Stages and Phases of Labor: Early, Active, and Transitional, && http://www.whattoexpect.com/pregnancy/labor-and-delivery/childbirth-stages/three-phases-of-labor.aspx”

Cơn đau chuyển dạ và những điều mẹ mang thai tháng thứ 7 cần biết

 1. Heidi Murkoff & Sharon Mazel, 2008, What to expect when you’re expecting, 4th edn, Workman Publishing, US. P 301
 2. How Will You Handle Your Labor Pain?. Đọc thêm tại: < http://www.webmd.com/baby/guide/pregnancy-pain-relief>. [Ngày 15 tháng 09 năm 2015].

Cách giảm đau khi chuyển dạ và những điều mẹ mang thai tháng thứ 7 cần biết

 1. Heidi Murkoff & Sharon Mazel, 2008, What to expect when you’re expecting, 4th edn, Workman Publishing, USA. Page 306 – 307.
 2. Dealing with pain during childbirth. Đọc thêm tại: <http://kidshealth.org/parent/pregnancy_center/childbirth/childbirth_pain.html#>. [Ngày 17 tháng 09 năm 2015].

Nguyên nhân dẫn đến cái chết đột ngột của nghệ sĩ hài Anh Vũ? chứng ngưng thở khi ngủ?

Nguồn:

https://www.facebook.com/dung.taylor

https://www.webmd.com/sleep-disorders/sleep-apnea/sleep-apnea-treatments

https://www.health.harvard.edu/blog/snored-to-death-the-symptoms-and-dangers-of-untreated-sleep-apnea-2017021311159