Mẹ nên làm gì khi có dấu hiệu chuyển dạ chuyển tiếp?

 1. Heidi Murkoff   Sharon Mazel, 2008, What to expect when you’re expecting, 4th edition, Workman Publishing, USA. Page 389
 2. Third stage of labour, && https://www.nct.org.uk/birth/third-stage-labour
 3. The stages of labor, && http://www.babycenter.com/stages-of-labor
 4. Stages and Phases of Labor: Early, Active, and Transitional,http://www.whattoexpect.com/pregnancy/labor-and-delivery/childbirth-stages/three-phases-of-labor.aspx”

Các dấu hiệu chuyển dạ ở kỳ chuyển tiếp

 1. Heidi Murkoff   Sharon Mazel, 2008, What to expect when you’re expecting, 4th edition, Workman Publishing, USA. Page 389
 2. Third stage of labour, && https://www.nct.org.uk/birth/third-stage-labour
 3. The stages of labor, && http://www.babycenter.com/stages-of-labor
 4. Stages and Phases of Labor: Early, Active, and Transitional,http://www.whattoexpect.com/pregnancy/labor-and-delivery/childbirth-stages/three-phases-of-labor.aspx”

Nguyên nhân dẫn đến cái chết đột ngột của nghệ sĩ hài Anh Vũ? chứng ngưng thở khi ngủ?

Nguồn:

https://www.facebook.com/dung.taylor

https://www.webmd.com/sleep-disorders/sleep-apnea/sleep-apnea-treatments

https://www.health.harvard.edu/blog/snored-to-death-the-symptoms-and-dangers-of-untreated-sleep-apnea-2017021311159

Danh sách cần chuẩn bị đồ đi sinh cho bé không thể bỏ qua!

 1. Đi đẻ cần mang theo những gì?. Tham khảo tại: <http://hn.eva.vn/ba-bau/di-de-can-mang-theo-nhung-gi-c85a156603.html >. [Ngày 15 tháng 7 năm 2014]
 2. Chuẩn bị đồ trước khi sinh. Tham khảo tại: <http://www.marrybaby.vn/ung-dung/chuan-bi-do-truoc-khi-sinh>. [Ngày 15 tháng 7 năm 2014]

Bí kíp giúp trẻ giao tiếp tốt hơn, cha mẹ nên biết!

 1. Edward L. Schor, MD, FAAP,  2004, Caring for Your School-Age Child Ages 5 to 12, 3th edn, American Academy of Pediatrics, USA. [Ngày 19 tháng 1 năm 2015].
 2. How To Support Your Child’s Communication Skill. Tham khảo tại: <https://www.zerotothree.org/resources/302-how-to-support-your-child-s-communication-skills>. [Ngày 19 tháng 1 năm 2015].

Cách tạo ấn tượng ban đầu trong giao tiếp bạn đã biết?

Cách tạo ấn tượng ban đầu trong giao tiếp: Bạn có biết “ấn tượng ban đầu trong giao tiếp luôn là ấn tượng quan trọng nhất!”. Điều này luôn đúng trong hầu hết mọi hoàn cảnh, và sẽ thật tuyệt nếu một ai đó thích bạn ngay lần đầu tiên họ tiếp xúc. Hãy nhớ rằng kỹ năng giao …