Chuyên mục: Đau đẻ – Sinh Con

Đau Đẻ và Sinh Con: Những dấu hiệu sắp sinh, hiện tượng sợ mổ đẻ, sức khỏe mang thai ở bà bầu khi có dấu hiệu chuyển dạ, đau đẻ, và cuối cùng là sinh con.


Khi nào cần kích thích chuyển dạ?

Giãn âm đạo sau khi sinh khiến mẹ lo lắng

Các dấu hiệu chuyển dạ ở kỳ chuyển dạ đầu


Xổ nhau thai – Một phần của quá trình sinh con

Sinh mổ lần 2, lần 3 hay sinh mổ nhiều lần có dẫn đến biến chứng?